Soultype 2

Soultype 2 er de som er født med portal 2 åpen og aktivert. Menneskene med denne styrken følger sitt spirituelle lys og starter alle kroppens bevegelser fra denne portalen.

Med Portal 2 åpen mottar kroppen ren spirituell energi som retter oppmerksomheten mot å spirituelt resonnere med andre mennesker.

Når denne portalen er aktivert, vil solar plexus være fremover og øynene er lyse og engasjerende. Du føler at du er klar til å bevege deg.

Soultype 2 gir oss muligheten til å gi en responderende energi til andre, noe som bringer bevegelse og lys til en relasjon. Informasjonen du får når kroppen din resonnerer med et annet menneske på denne måten, strekker seg langt utover det vi får gjennom de andre sansene vi har.  Det blir lett å forstå hvordan folk er, uansett hva som foregår rundt deg eller hvor du er. Du vil være i stand til å være med andre i nuet, slik at dere kan bevege dere som én. Det dere skaper sammen blir en del av menneskenes spirituelle evolusjon.