Soultype 3/Portal 3

Med portal 3 åpen mottar kroppen ren spirituell energi som retter oppmerksomheten mot din spirituelle tilstedeværelse, din sjel. Når denne portalen er åpen og aktivert, er sternum løftet og øyene er fokuserte og tindrende.

Hos noen mennesker er portal 3 åpen og aktivert fra fødselen, herfra følger de sitt spirituelle lys og starter alle kroppens bevegelser. Vi kaller disse menneskene Soultype 3.

Med denne portalen åpen og aktivert føler du en sterk spirituell tilstedeværelse, som guider deg til sjelens visdom. Når du fokuserer på andre med din portal 3 åpen, kan du se forbi deres ytre inn til selve kjernen av deres sjels eksistens og føle deres spirituelle tilstedeværelse. Du føler en renhet når du kan tilføre verden noe av din sjels gaver. Dette bringer en enorm glede til hjertet og forplanter seg som et smil i ansiktet. Gjennom en åpen portal 3 tilføres du spirituell visdom om at vi skal leve i denne verden, sammen, som spirituelle mennesker med jordiske opplevelser.