Soultype 4/Portal 4

Med portal 4 åpen mottar kroppen ren spirituelle energi som retter oppmerksomheten mot den spirituelle og fysiske dybden i oss selv. Når denne portalen er åpen og aktivert, er nederste del av magen fremover, kroppen er avslappet og øyene er enten lukket eller ser «innover»

Hos noen mennesker er portal 4 åpen og aktivert fra fødselen, herfra følger de sitt spirituelle lys og starter alle kroppens bevegelser. Vi kaller disse menneskene Soultype 4.

Med denne portalen åpen og aktivert får du muligheten til å komme i kontakt med deg selv som et spirituelt og levende menneske, med gode emosjoner og følelser. Portal 4 gjør oss i stand til å være i relasjon med andre fra et nøytralt og dypt sted i oss selv. Når du fokuserer oppmerksomheten din på portal 4, kan du være med dine egne følelser og emosjoner, og la kroppen hjelpe deg til å nøytralisere følelsesmessig kaos.  Vi kan leve et følelsesmessig balansert liv i spirituell utvikling