Soultype 4

Soultype 4 er de som er født med portal 4 åpen og aktivert. Menneskene med denne styrken følger sitt spirituelle lys og starter alle kroppens bevegelser fra denne portalen.

Med portal 4 åpen mottar kroppen ren spirituell energi som retter oppmerksomheten mot den spirituelle og fysiske dybden i oss selv.

Når denne portalen er aktivert, er nederste del av magen fremover, kroppen er avslappet og øyene er enten lukket eller ser «innover»

Soultype 4 gir oss muligheten til å komme i kontakt med oss selv som et spirituelt og levende menneske, med gode emosjoner og følelser. Det gjør oss i stand til å være i relasjon med andre fra et nøytralt og dypt sted i oss selv. Du kan være med dine egne følelser og emosjoner, la kroppen hjelpe deg til å nøytralisere følelsesmessig kaos, og leve et følelsesmessig balansert liv i spirituell utvikling