Soultype 5/Portal 5

Med portal 5 åpen mottar kroppen ren spirituelle energi som gir muligheten til å synkronisere våre to hjernehalvdeler. Når denne portalen er åpen og aktivert, strekkes ryggraden forsiktig oppover fra toppen av hodet, og ansiktet er rolig og nøytralt.

Hos noen mennesker er portal 5 åpen og aktivert fra fødselen, herfra følger de sitt spirituelle lys og starter alle kroppens bevegelser. Vi kaller disse menneskene Soultype 5.

Med denne portalen åpen og aktivert får du muligheten til å synkronisere hjernehalvdelene, få mental fred (peace of mind) og komme i kontakt med den spirituelle kunnskapen som er grunnlaget for alt som er fysisk. Portal 5 hjelper deg å bygge ett indre kart basert på dine egne erfaringer. Dette kartet vil være i stadig endring etter som du får flere og nye erfaringer. Hver opplevelse gir mer visdom og endrer kartet ditt. Denne portalen gir tankene dine fred så du kan bevege deg fremover som et spirituelt menneske.